Banners

Dane Inwestora

Diamond Building Development Sp. z o.o.

SIEDZIBA FIRMY :  96-300 Żyrardów ul.Mireckiego 27
Nr NIP: 838-178-59-69
Nr REGON: 140969103
Nr KRS: 0000284129
BIURO HANDLOWE: Żyrardów ul. Mireckiego 27
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 000 zł