Banners

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z  wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze  stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  Serwisu

Nazwa Firmy: Diamond Building Development sp. z o.o.
Ulica Firmy: Mireckiego 27
Kod Firmy Miasto Firmy: 96-300 Żyrardów
Województwo: mazowieckie
NIP Firmy: 8381785969

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika  Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do  jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia  ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki  której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie  wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług  dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w  ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji  o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”  wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego  pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej  itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o  ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies  mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem  Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu  przeglądarki internetowej.

 

Polityka Prywatności RODO/GDRP


Z dniem 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe europejskie rozporządzenie w ochronie danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych. Diamond Building Development sp. z o.o.  96-300 Żyrardów, ul Mireckiego 27, NIP: 8381785969 jako administrator danych osobowych, wprowadza politykę prywatności opierającą się na nowych przepisach z troska o swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. Podstawa Prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzi do zintegrowania zasad ochrony danych osobowych, dzięki czemu zauważymy wzmocnienie praw obywateli UE poprzez nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online. Spółka Diamond Building Development  sp z o.o. postanowiła, również zadbać o Państwa bezpieczeństwo dlatego przystępujemy do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa. Państwa dane były, są i będą zawsze chronione. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu, wdrażamy nowe zmiany dla Państwa, abyście mieli pewność, że Klient ma pełną kontrolę nad swoja prywatnością. Już od dłuższego czasu nasza firma poczęła odpowiednie przygotowania, w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci, partnerzy a przede wszystkim pracownicy mają nowe obowiązki. Wspólnie zastanawialiśmy się jak wdrożyć zmiany, aby w jak najmniejszym stopniu nie stwarzać nie potrzebnego zamieszania. Naszym celem jest w dalszym ciągu zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych, zgodnie z wymaganiami GDPR.

Cel przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)

b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak - wystawianie i przechowywanie
faktur oraz dokumentów księgowych, - udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym, W tej sytuacji z danych będziemy korzystać: - przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO), - przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO), - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

 c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań

d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy

Jakie prawa Państwu przysługują?

a) Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

b) Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

 d) Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

e) Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Rejestr czynności przetwarzania Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.


Bezpieczeństwo danych osobowych Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą). Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dane kontaktowe: Diamond Building Development sp. z o.o.  Ulica Firmy: Mireckiego 27 Kod Firmy Miasto Firmy: 96-300 Żyrardów Województwo: mazowieckie NIP Firmy: 8381785969

ZGODA i SKARGA: Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa. Polityka prywatności Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest Diamond Building Development sp z o.o. Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest Diamond Building Development sp z o.o. jest jednym z naszych priorytetów. Strona internetowa Diamond Building  Development sp. z o.o  https://dbd.com.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zmiany polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.