Banners

Ważne dokumenty

Poniżej znajdują sie 

  • wzór umowy przedwstepnej
  • wzór umowy rezerwacyjnej
  • wzór umowy developerskiej - Akt Notarialny
  • wzór harmonogramu wpłat transz
  • standard wykończenia lokalu
  • prawomocne pozwolenie na budowę
  • odpis z KW
  • prospekt informacyjny 

 

Skany dokumentów: